گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > تاج گل

|
تاج گل

حلقه گل طبیعی بوژانه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۰/۰۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

خرید تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی برژان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

« دوستت دارم » را من دلاویزترین شعر جهان یافته ام! این گل سرخ من است. دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست، راز ...

سفارش تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی باویژان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۱۰/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

سفارش تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی بانیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۹۰۰/۰۰۰

می دانی؟ حتی صدای قلبم هم نمی آمد انگار همه اش را برای نفس هات شمرده باشم حالا تمام شده بود. نه اینکه ترسیده باشم، نه! فقط می خواستم بگویم چرا نصف شب ...

سفارش تاج گل

خرید تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی باستینک


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۰۰/۰۰۰

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش‌تر از اینت ندانم. وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سینه‌سوزی ...

خرید تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی باژوران


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۸۰/۰۰۰

در نور شمع، زن تری؛ در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی، فرشته تر؛ و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه، عاشقانه آونگ شده ام! آخرین بار که داشتی تن ات را به من ...

خرید اینترنتی تاج گلسفارش آنلاین تاج گلخرید تاج گل

سفارش تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی بازین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

خرید تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی بارین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

عشق ما دهکده یی ست که هرگز به خواب نمی رود، نه به شبان و نه به روز، و جنبش و شور حیات، یک دم در آن فرو نمی نشیند. هنگام آن است که دندان های تو را در ب ...

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی بارزان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش تاج گلخرید تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی بادا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب. تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه، چه آتشها که در این ...

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی باتینک


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

خرید اینترنتی تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی اورامان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو. در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا اب ...

سفارش آنلاین تاج گل

خرید تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی آیرین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

عشق، عشق می‌آفریند؛ عشق، زندگی می‌بخشد؛ زندگی، رنج به همراه دارد؛ رنج، دل‌شوره می‌آفریند؛ دل‌شوره، جرات می‌بخشد؛ جرات، اعتماد به همراه دارد؛ اعتماد، ا ...

خرید تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی آماژه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۰/۰۰۰

طوفان که فرو نشست، ابرهای پر غریو که پراکند و نخستین پرتو خورشید که باز تابید بر زمین که هنوز از باران خیس است، همه چیز بوی زندگی می‌گیرد. از پس آغازی ...

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل

خرید تاج گل

سفارش تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آوبین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

اندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند. اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت می‌مانی از نیروی خویش؛ در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش، چه م ...

سفارش آنلاین تاج گل

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش تاج گل

خرید تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آوان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

به بخت اگر باور داشته باشیم هم امروز یا هم امشب، آرامش فرا می‌رسد؛ تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگی‌مان در دست‌های ماست و ما تنها بار مسئولی ...

سفارش تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آلوس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۰/۰۰۰

فسرده در دل بهاری گرم، در محیطی یخ‌زده، کلماتی خالی از عشق، نوازشی سرد. فسرده در دل تابستانی داغ، در تکراری غم‌انگیز، بی‌علاقگی، دلسردی مرگ زا. فسرده ...

خرید تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی آسکی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

گرفتار، وحشت زده، مبهوت! از شعبدۀ زیستن، به چشم دیدن، به گوش شنیدن، به دست سودن، به بینی بوئیدن، به زبان چشیدن، به قصد دریافت آن که زندگی چیست؛ چه می‌ ...

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش آنلاین تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آرینا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۰۰/۰۰۰

ابرهای خزانی، در ذهن و روح من! ابرهای خزانی سنگین و پر سایه! خاطر، در آرامش است. اندیشۀ آدمیان را باز نتوان خواند، و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید. ...

خرید اینترنتی تاج گل

سفارش تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آروا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

در راه دیروز به فردا زیر درختی فرود می‌آیم؛ بر سایه‌اش برای لحظه‌ای کوتاه از زندگی‌ام؛ اندیشه‌کنان به راهِ خویش، اندیشه‌کنان به مقصدِ خویش، اندیشه‌کنا ...

سفارش آنلاین تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی آرژَن


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

پیش از آن‌که واپسین نفس را برآرم، پیش از آن‌که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برآنم که زندگی کنم. برآنم که عشق بورزم. برآنم که، باشم. در این ج ...

خرید اینترنتی تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی سوما


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۵۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم زورقی باشم برای تو؛ تا بدان‌جا برمت که می‌خواهی. زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری. زورقی که هیچگاه واژگون نشود؛ به هر اندازه‌یی ...

خرید اینترنتی تاج گلسفارش آنلاین تاج گلخرید تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی وانیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۵۰/۰۰۰

درخت هر چه سالخورده‌تر باشد، سترگ‌تر است و پر ارزش‌تر. ریشه‌اش هرچه عمیق‌تر، پا در جاتر در برابر توفان. شاخسارش هرچه انبوه‌تر، پناهش امن‌تر. تنه‌اش هر ...

سفارش تاج گل

خرید تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی ژیکال


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۰/۰۰۰

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پا در گریز؛ اندک آرامشی در فاصله روزها؛ تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود؛ و فردا، به هیات امروز فراز آید. چه ...

سفارش تاج گل
بیشتر ...