گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل عروسی

|
گل عروسی

گل خواستگاری ساتیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۸۰/۰۰۰

در افق، نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی آه برآن ایستاده ام دیگر باره آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس و بند. توا ...

سفارش آنلاین گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری رامش


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۰/۰۰۰

زندگی به امواج دریا ماننده است؛ چیزی به ساحل می‌بَرد و چیزی دیگر می‌شوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه‌ها را با خود می‌برد. اما تواند بود که تخته پار ...

سفارش آنلاین گل عروسیخرید اینترنتی گل عروسیگل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری ژالین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۱۰/۰۰۰

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پا در گریز؛ اندک آرامشی در فاصله روزها؛ تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود؛ و فردا، به هیات امروز فراز آید. چه ...

خرید اینترنتی گل عروسیگل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری ناز خاتون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم زورقی باشم برای تو؛ تا بدان‌جا برمت که می‌خواهی. زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری. زورقی که هیچگاه واژگون نشود؛ به هر اندازه‌یی ...

خرید اینترنتی گل عروسیگل عروسی زیبا

سفارش آنلاین گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری شهربانو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۰/۰۰۰

پیش از آن‌که واپسین نفس را برآرم، پیش از آن‌که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برآنم که زندگی کنم. برآنم که عشق بورزم. برآنم که، باشم. در این ج ...

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری شادگون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۰/۰۰۰

در راه دیروز به فردا زیر درختی فرود می‌آیم؛ بر سایه‌اش برای لحظه‌ای کوتاه از زندگی‌ام؛ اندیشه‌کنان به راهِ خویش، اندیشه‌کنان به مقصدِ خویش، اندیشه‌کنا ...

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری ساز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۰/۰۰۰

ابرهای خزانی، در ذهن و روح من! ابرهای خزانی سنگین و پر سایه! خاطر، در آرامش است. اندیشۀ آدمیان را باز نتوان خواند، و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید. ...

سفارش آنلاین گل عروسی

گل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری در مسیر عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم: ای‌کاش برای تو پرتو آفتاب باشم، تا دست‌هایت را گرم کند؛ اشک‌هایت را بخشکاند؛ و خنده را به لبانت باز آرد. پرتو خورشیدی که اعماق تاریک ...

گل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری عاشق شویم


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۰/۰۰۰

فسرده در دل بهاری گرم، در محیطی یخ‌زده، کلماتی خالی از عشق، نوازشی سرد. فسرده در دل تابستانی داغ، در تکراری غم‌انگیز، بی‌علاقگی، دلسردی مرگ زا. فسرده ...

گل عروسی زیبا

سفارش آنلاین گل عروسی

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری مهر آنا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۸/۰۰۰

به بخت اگر باور داشته باشیم هم امروز یا هم امشب، آرامش فرا می‌رسد؛ تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگی‌مان در دست‌های ماست و ما تنها بار مسئولی ...

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری مهرآوید


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۱۰/۰۰۰

اندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند. اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت می‌مانی از نیروی خویش؛ در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش، چه م ...

سفارش آنلاین گل عروسی

گل عروسی زیبا


گل عروسی

گل خواستگاری مهرپرور


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۷۳۰/۰۰۰

عشق، عشق می‌آفریند؛ عشق، زندگی می‌بخشد؛ زندگی، رنج به همراه دارد؛ رنج، دل‌شوره می‌آفریند؛ دل‌شوره، جرات می‌بخشد؛ جرات، اعتماد به همراه دارد؛ اعتماد، ا ...

خرید اینترنتی گل عروسی

سفارش آنلاین گل عروسی

گل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری مونیکا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۲۴/۰۰۰

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو. در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا اب ...

گل عروسی زیبا

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری راز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۷۲۰/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری غوغای عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۹۰/۰۰۰

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب. تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه، چه آتشها که در این ...

گل عروسی زیبا

سفارش آنلاین گل عروسی

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری هدیه ی شاهزاده


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۷۳۰/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

خرید اینترنتی گل عروسی

سفارش آنلاین گل عروسیگل عروسی زیبا
گل عروسی

گل خواستگاری گلشاد


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۸۳/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

خرید اینترنتی گل عروسی

سفارش آنلاین گل عروسی

گل عروسی زیبا


گل عروسی

گل خواستگاری نگارین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۷۰/۰۰۰

عشق ما دهکده یی ست که هرگز به خواب نمی رود، نه به شبان و نه به روز، و جنبش و شور حیات، یک دم در آن فرو نمی نشیند. هنگام آن است که دندان های تو را در ب ...

گل عروسی زیبا

سفارش آنلاین گل عروسی

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری دلشاد


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۸۹/۰۰۰

در نور شمع، زن تری؛ در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی، فرشته تر؛ و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه، عاشقانه آونگ شده ام! آخرین بار که داشتی تن ات را به من ...

گل عروسی زیبا

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری ناز آفرین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۸/۰۰۰

می دانی؟ حتی صدای قلبم هم نمی آمد انگار همه اش را برای نفس هات شمرده باشم حالا تمام شده بود. نه اینکه ترسیده باشم، نه! فقط می خواستم بگویم چرا نصف شب ...

گل عروسی زیبا

خرید اینترنتی گل عروسی
گل عروسی

گل خواستگاری مستانه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۴۰/۰۰۰

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش‌تر از اینت ندانم. وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سینه‌سوزی ...

گل عروسی زیبا

خرید اینترنتی گل عروسی
گل عروسی

گل خواستگاری کوی یار


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۱۰/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

خرید اینترنتی گل عروسی

گل عروسی زیبا

سفارش آنلاین گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری ملکه ی عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۲۳/۰۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

خرید اینترنتی گل عروسی


گل عروسی

گل خواستگاری دلیار


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۶/۰۰۰

هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب، به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست، که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. فرش ...

سفارش آنلاین گل عروسی

گل عروسی زیبا
بیشتر ...