گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل میخک

|
گل میخک

گل میخک وینکو


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک هوگو


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک مودا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک مرلا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک مایِر


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک ماریل


قیمت : ۲/۵۰۰

برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است؛ زیرا این گل، یکی از گل‌هایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاه ...

سفارش گل میخک

خرید گل میخک

گل میخک
گل میخک

گل میخک ماریا سلاس


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

سفارش گل میخکخرید گل میخک
گل میخک

گل میخک مادام آگیر


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک لئون


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک لایت استار


قیمت : ۲/۵۰۰

بیش از ۳۰۰ گونه از میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن اس ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک کیکا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخکخرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

سفارش گل میخک

خرید گل میخک

گل میخک


گل میخک

گل میخک کریستینا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخکگل میخک
گل میخک

گل میخک کرالی


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک کامار


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

بیش از ۳۰۰ گونه میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن است ک ...

خرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک فوانت


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک
گل میخک

گل میخک فالیکن


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید گل میخکگل میخک
گل میخک

گل میخک رینا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک ریتا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. این گل، امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک رد کرتین


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

گل میخک

خرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک دلیسیا


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

خرید گل میخک

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک پینک داوِر


قیمت : ۲/۵۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخکخرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک پیلار


قیمت : ۲/۵۰۰

گل میخک امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است. ...

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک

خرید گل میخک


بیشتر ...