گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل میخک

|
گل میخک

گل میخک وینکو


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک هوگو


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک مودا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک مرلا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک مایِر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک ماریل


قیمت : ۳/۰۰۰

برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است؛ زیرا این گل، یکی از گل‌هایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاه ...

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک ماریا سلاس


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک
گل میخک

گل میخک مادام آگیر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

سفارش گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک لئون


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک لایت استار


قیمت : ۳/۰۰۰

بیش از ۳۰۰ گونه از میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن اس ...

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک کیکا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخکگل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید گل میخکسفارش گل میخک
گل میخک

گل میخک کریستینا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک کرالی


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید اینترنتی گل میخکسفارش گل میخک

خرید گل میخک

گل میخک


گل میخک

گل میخک کامار


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک
گل میخک

بیش از ۳۰۰ گونه میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن است ک ...

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک فوانت


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک فالیکن


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک رینا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخکخرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک ریتا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. این گل، امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخکسفارش گل میخک
گل میخک

گل میخک رد کرتین


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخکگل میخکخرید گل میخک
گل میخک

گل میخک دلیسیا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک پینک داوِر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک پیلار


قیمت : ۳/۰۰۰

گل میخک امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است. ...

گل میخکخرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


بیشتر ...