گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل میخک

|
گل میخک

گل میخک وینکو


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک هوگو


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک مودا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

سفارش گل میخک

خرید گل میخک

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک مرلا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک مایِر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک ماریل


قیمت : ۳/۰۰۰

برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده است؛ زیرا این گل، یکی از گل‌هایی بود که در مراسم تاجگذاری پادشاه ...

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک
گل میخک

گل میخک ماریا سلاس


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که نام میخک از کلمهٔ تاجگذاری یا تاج خورشید گرفته شده اس ...

گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک مادام آگیر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

گل میخک

خرید گل میخک
گل میخک

گل میخک لئون


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

خرید اینترنتی گل میخک

گل میخک


گل میخک

گل میخک لایت استار


قیمت : ۳/۰۰۰

بیش از ۳۰۰ گونه از میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن اس ...

خرید گل میخک

سفارش گل میخکخرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک کیکا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

گل میخک
گل میخک

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

سفارش گل میخکخرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک کریستینا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک کرالی


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید گل میخک

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک
گل میخک

گل میخک کامار


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

گل میخکخرید اینترنتی گل میخکسفارش گل میخک
گل میخک

بیش از ۳۰۰ گونه میخک وجود دارد و از میان انواع مختلف این گیاه سه گونه بسیار شایع هستند. دلیلی که باعث مشهور شدن این گل شده است رنگ های متفاوت آن است ک ...

سفارش گل میخکخرید اینترنتی گل میخک

گل میخک

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک فوانت


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک فالیکن


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک رینا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخگ گیاهی است که دارای خصوصیات جنس نر و ماده است یعنی درواقع گیاهی دو جنسه به شمار می آید و به راحتی گل می دهند. پرچم در میخک می تواند در یک یا دو حل ...

گل میخک

خرید گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک ریتا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک،در طول تابستان گل های زیبای صورتی و یا بنفش کمرنگ میدهد. این گل، امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر ...

سفارش گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک


گل میخک

گل میخک رد کرتین


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

گل میخک

خرید اینترنتی گل میخک

سفارش گل میخک


گل میخک

گل میخک دلیسیا


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک معمولاً به عنوان یک ادویه آشپزخانه و در ترکیب با فلفل، دارچین و زردچوبه و سایر ادویه‌ها برای تهیه پودر ادویه کاری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ...

گل میخک


گل میخک

گل میخک پینک داوِر


قیمت : ۳/۰۰۰

میخک بومی اروپا و آسیاست و تاریخ این گیاه به زمان یونان و روم باستان برمیگردد و نام علمی آن هم ریشه ی یونانی دارد. بیش از ۳۰۰ گونه از این گیاه وجود دا ...

خرید گل میخک


گل میخک

گل میخک پیلار


قیمت : ۳/۰۰۰

گل میخک امروزه بیشتر نشانه عشق، افتخار، برتری و جذابیت می‌باشد. میخک قرمز کم رنگ، نشانگر تحسین و میخک قرمز پر رنگ نشانگر عشق و احساسات بسیار عمیق است. ...

خرید گل میخک
بیشتر ...