گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل سر عروس 

|
گل سر عروس 

تل سر عروس دونّا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۴/۰۰۰

از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. سر نشتر عشق بر رگ روح زدند، یک‌ قطره فروچکید و نامش دل شد. عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره ش ...

تل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی
گل سر عروس 

تل سر عروس دِنارینو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۰/۰۰۰

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست. زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد. گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن، گاهی شاد و رقص آور، گاهی پر از غم. زن ...

تل سر با گل زیبا

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس کانوِتو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۳۸/۰۰۰

عشق بلند بالای من، دستانت آشتی است و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانی ات آیینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگانه ...

تل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا
گل سر عروس 

تل سر عروس کاتِنا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۰/۰۰۰

میان خورشید های همیشه، زیبائی تو لنگری ست. خورشیدی که از سپیده دم همه ستارگان بی نیازم می کند.نگاهت، شکست ستمگری ست. نگاهی که عریانی روح مرا از مهر، ج ...

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی

گل سر عروس طبیعی

گل سر عروس 
گل سر عروس 

تل سر عروس کاسریو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۰/۰۰۰

دستَت را به من بده، دست‌هایِ تو با من آشناست، ای دیریافته با تو سخن می‌گویم، به سانِ ابر که با توفان، به سانِ علف که با صحرا، به سانِ باران که با دریا ...

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس برتزا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۹۹/۰۰۰

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست. در من طلوع آبی آن چشم روشن، یاد آور صبح خیال انگیز دریاست. گل کرده باغی از ستا ...

گل سر عروس 

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی
گل سر عروس 

تل سر عروس براسیو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۰۶/۰۰۰

لبانت به ظرافت شعر، شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید. و گونه هایت با دو شیا ...

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا
گل سر عروس 

تل سر عروس پالیز


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۹۰/۰۰۰

ای زیبا ی من، همه رؤیاهایم را نیلوفری کرده ای و همه خیال هایم را به بوی عشق آغشته ای، همه جا گرمای خانه و جان و جهان است حضورت. همه جا می بینمت! به در ...

گل سر عروس 

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی

گل سر عروس طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس پارمیس


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۴۸/۰۰۰

چنان گرفته تو را بازوان پیچکی ام که گویی از تو جدا نه که با تو من یکی ام. نه آشنایی ام امروزی است با تو همین، که می شناسمت از خوابهای کودکی ام. عروس و ...

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی

گل سر عروس طبیعی

گل سر عروس 


گل سر عروس 

تل سر عروس پاردیس


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۶۴/۰۰۰

با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را، همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی، به مناسبت مراسم عروسی مان تقدیم می کنم. بزرگترین جر ...

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس پادینا


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۴۰/۰۰۰

لبانت به ظرافت شعر، شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید. و گونه هایت با دو شیا ...

گل سر عروس 


گل سر عروس 

تل سر عروس پادمیرا


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۰۰/۰۰۰

دریای شور انگیز چشمانت چه زیباست، آنجا که باید دل به دریا زد همین جاست. در من طلوع آبی آن چشم روشن، یاد آور صبح خیال انگیز دریاست. گل کرده باغی از ستا ...

تل سر با گل زیبا

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس بهنوش


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۸۰/۰۰۰

دستَت را به من بده، دست‌هایِ تو با من آشناست، ای دیریافته با تو سخن می‌گویم، به سانِ ابر که با توفان، به سانِ علف که با صحرا، به سانِ باران که با دریا ...

گل سر عروس طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس بِهسا


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۸۴/۰۰۰

میان خورشید های همیشه، زیبائی تو لنگری ست. خورشیدی که از سپیده دم همه ستارگان بی نیازم می کند.نگاهت، شکست ستمگری ست. نگاهی که عریانی روح مرا از مهر، ج ...

تل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا


گل سر عروس 

تل سر عروس بِهدیس


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۲۲۰/۰۰۰

عشق بلند بالای من، دستانت آشتی است و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانی ات آیینه ای بلند است، تابناک و بلند، که خواهران هفتگانه ...

گل سر عروس طبیعی
گل سر عروس 

تل سر عروس بهارین


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۶۹/۰۰۰

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست. زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد. گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن، گاهی شاد و رقص آور، گاهی پر از غم. زن ...

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا


گل سر عروس 

تل سر عروس بهارگل


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۰۳/۰۰۰

از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. سر نشتر عشق بر رگ روح زدند، یک‌ قطره فروچکید و نامش دل شد. عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره ش ...

گل سر عروس طبیعیتل سر طبیعی

تل سر با گل زیبا

گل سر عروس 
گل سر عروس 

تل سر عروس بهارَک


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۸۷/۰۰۰

مهتاب برف زیبا و سفید را به آرامی نوازش میکند و شبی رویایی و افسونگر را نوید میدهد. در آن شب آرام و سفید، فقط عشق است که جریان دارد و لبهای عاشق و م ...

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی

گل سر عروس طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس بوژنه


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۶۵/۰۰۰

عشق آسمانی ی من با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که ما را با یکدیگر آشنا کرد. آرزو می کنم در ل ...

تل سر با گل زیبا

گل سر عروس 


گل سر عروس 

تل سر عروس بنیتا


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۲۳۰/۰۰۰

در ثانیه‌های بودنت می‌مانم. در فصل شکست خوردنت می‌مانم. یک سال نه، ده سال چه فرقی دارد. تا لحظه دل سپردنت می‌مانم و دوستت دارم. همسر با وفایم من برای ...

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس برشید


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبای صدایت نمیتوانم زندگی کنم تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم. در خالصانه ترین گوشه قلبم آنجا که خبری از تاریکی نیست ...

گل سر عروس 

گل سر عروس طبیعی

تل سر طبیعی


گل سر عروس 

تل سر عروس برزین


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۲۷۵/۰۰۰

خوشبختی من در بودن باتو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است. تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی. زیباترین ...

گل سر عروس طبیعی

گل سر عروس 

تل سر با گل زیبا

تل سر طبیعی
گل سر عروس 

تل سر عروس بامین


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۱۱۵/۰۰۰

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست: قاصدی که زندگی را خبر می دهد. و در سکوت ات همه ی صداها: فریادی که بودن را تجربه می کند. کیستی که من این گونه به اعتماد ...

گل سر عروس 


گل سر عروس 

تل سر عروس ماهَک


زمان تحویل : ۱۲ ساعت

قیمت : ۲۲۷/۰۰۰

همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وا می نهم به اشک و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. هنگام وصل ماس ...

تل سر با گل زیبا


بیشتر ...