گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > سبد گل خواستگاری

|
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری راز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۳۳/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

سبد گل طبیعی
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری هدیه ی شاهزاده


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۶۳/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

سبد گل خواستگاری


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری گلشاد


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۵۲/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

سبد گل خواستگاریسبد گل طبیعی
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری مستانه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۹/۰۰۰

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش‌تر از اینت ندانم. وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سینه‌سوزی ...

سبد گل طبیعی


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری ملکه ی عشق

تخفیف

زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۷۲/۰۰۰
قیمت : ۵۱۴/۵۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

سبد گل طبیعی

سبد گل شیک

سبد گل خواستگاری


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری مرا بپذیر

تخفیف

زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۳۷/۰۰۰
قیمت : ۲۰۱/۰۰۰

حقیقت دارد، تو را دوست دارم! در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی. من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران می‌خواستم، می‌خواهم. ت ...

سبد گل طبیعی

سبد گل خواستگاری

سبد گل شیک
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری بانوی زیبایی ها


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۳۲/۰۰۰

قدم‌های من ناتوان در برف این دو و سه قدم، را باید بروم تا به تو برسم. خفته بودم که از کوچه صدایم کردی، مانده بودم در خانه بمانم یا به کوچه بیایم. نیست ...

سبد گل طبیعی


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری جاودانه ترین عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۱۰/۰۰۰

از دورترین فاصله ها به هم رسیدیم و تا اوج بودن با همیم، بهای عشق چیست به جز عشق، به هم رسیدن یعنی آغاز، با هم ماندن یعنی زندگی، زندگی با عشق یعنی کامی ...

سبد گل شیک

سبد گل خواستگاری

سبد گل طبیعی


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری دو احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۴۴/۰۰۰

من و تو یعنی ما! یعنی یک عهد، ماندن کنار هم تا آخرین نفسهایمان، من و تو یعنی همسفر! سفر بی پایان زندگی! من و تو یعنی هم نفس! زنده ماندن برای عطر نفسها ...

سبد گل شیک

سبد گل خواستگاری
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری زیباترین عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۹۴/۰۰۰

به این فکرنکنید که چه روزهایی را از دست دادید! به این فکر کنید که چه روزهایی را نباید از دست داد! ارزش خوشبختی زمانی نمایان می شود که با داشته هایمان ...

سبد گل خواستگاری


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری رومئو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۱۱۱/۰۰۰

می خواستم بروم از این خاک خسته که تو آمدی! می خواستم که دیگر نخندم به دلبریهای این مردم ساده، خوب که تو آمدی! می خواستم هرگاه که بغض، گلویم را گرفت دی ...

سبد گل طبیعی

سبد گل خواستگاری

سبد گل شیک
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری عشق و احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۴۴۴/۰۰۰

برای تو عشقم! برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست، برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست، برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست، برای تویی که تما ...

سبد گل خواستگاریسبد گل طبیعی
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری سولینا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۱۶/۰۰۰

برای تو عشقم! برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست، برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست، برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست، برای تویی که تما ...

سبد گل شیک

سبد گل طبیعی

سبد گل خواستگاری
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری بانوی خوشگل


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۶۱/۰۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

سبد گل شیک

سبد گل خواستگاری


سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری بانوی رویاها


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۸۳/۰۰۰

« دوستت دارم » را من دلاویزترین شعر جهان یافته ام! این گل سرخ من است. دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست، راز ...

سبد گل شیک

سبد گل طبیعی
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری عشق ابدی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۸۰/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

سبد گل خواستگاریسبد گل طبیعی
سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری رویای زیبا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۴۵/۰۰۰

زندگی به امواج دریا ماننده است؛ چیزی به ساحل می‌بَرد و چیزی دیگر می‌شوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه‌ها را با خود می‌برد. اما تواند بود که تخته پار ...

سبد گل طبیعی

سبد گل خواستگاری