گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > سبد گل خواستگاری شیک

|
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری راز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۳۳/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

گل طبیعی

گل خواستگاری

سبد گل خواستگاری شیک
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری ملکه ی عشق

تخفیف

زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۷۲/۰۰۰
قیمت : ۵۱۴/۵۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

گل طبیعی

سبد گل خواستگاری شیک
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری رومئو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۱۱۱/۰۰۰

می خواستم بروم از این خاک خسته که تو آمدی! می خواستم که دیگر نخندم به دلبریهای این مردم ساده، خوب که تو آمدی! می خواستم هرگاه که بغض، گلویم را گرفت دی ...

گل خواستگاری

گل طبیعی

سبد گل خواستگاری شیک
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری عشق و احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۴۴۴/۰۰۰

برای تو عشقم! برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست، برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست، برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست، برای تویی که تما ...

گل خواستگاری
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری کازابلانکا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۹۰۷/۰۰۰

این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت. و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم و به تو. وفائی که مرا و تو را به سوی هدف، ...

گل خواستگاری

سبد گل خواستگاری شیک


سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری کاترین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۲۳/۰۰۰

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند. محکم ترین برهان عشق، اعتماد ...

گل طبیعی

سبد گل خواستگاری شیک
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری بانوی رویاها


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۸۳/۰۰۰

« دوستت دارم » را من دلاویزترین شعر جهان یافته ام! این گل سرخ من است. دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه به خلق که بری خانه دشمن، که فشانی بر دوست، راز ...

گل خواستگاری
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری دیبا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۷۴۵/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

گل طبیعی

سبد گل خواستگاری شیک
سبد گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری عشق ابدی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۸۰/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

گل خواستگاری

سبد گل خواستگاری شیک

گل طبیعی