گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > مدل سبد گل خواستگاری

|
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری ناز خاتون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۸/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم زورقی باشم برای تو؛ تا بدان‌جا برمت که می‌خواهی. زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری. زورقی که هیچگاه واژگون نشود؛ به هر اندازه‌یی ...

سبد گل ویژه خواستگاری

سبد گل خاص

مدل سبد گل خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری در مسیر عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۰۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم: ای‌کاش برای تو پرتو آفتاب باشم، تا دست‌هایت را گرم کند؛ اشک‌هایت را بخشکاند؛ و خنده را به لبانت باز آرد. پرتو خورشیدی که اعماق تاریک ...

سبد گل ویژه خواستگاریمدل سبد گل خواستگاری
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری نگارین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۶۲/۰۰۰

عشق ما دهکده یی ست که هرگز به خواب نمی رود، نه به شبان و نه به روز، و جنبش و شور حیات، یک دم در آن فرو نمی نشیند. هنگام آن است که دندان های تو را در ب ...

سبد گل ویژه خواستگاری


ناموجود
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری ناز آفرین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۴۱/۰۰۰

سبد گل خاص


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری کوی یار


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۰/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

مدل سبد گل خواستگاری

سبد گل خاص

سبد گل ویژه خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری یار من


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۸/۰۰۰

هر روز می پرسی که : آیا دوستم داری؟ من جای پاسخ بر نگاهت خیره می مانم، تو در نگاه من چه می خوانی نمی دانم، اما به جای من تو پاسخ می دهی: آری، ما هر دو ...

سبد گل ویژه خواستگاری

سبد گل خاص

مدل سبد گل خواستگاری
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری آغاز یک عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۶/۰۰۰

خدا هدیه ای به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت، باید آسمان را آذین می بست، ستاره ها را برق می انداخت، خدا لبخند زد. تنهایی فقط زیبنده خودش بود! آ ...

سبد گل ویژه خواستگاری

سبد گل خاص

مدل سبد گل خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری نسیم احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۸/۰۰۰

هر روز با شوق دیدنت چشم می گشایم و وقتی تو را در کنارم می بینم دوست دارم، بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شکر کنم که چون تویی را به من ه ...

سبد گل خاص

مدل سبد گل خواستگاری

سبد گل ویژه خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری مال منی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۹۴/۰۰۰

دلتنگی های آدمی را باد، ترانه ای می خواند. رؤیایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد و هر دانۀ برفی، به اشکی نریخته می ماند. سکوت، سرشار از سخنان ناگفته ...

سبد گل ویژه خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری سابین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۳۶/۰۰۰

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات مان ببیند. گوشی، که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود. برای تو و خویش، روحی، ...

سبد گل ویژه خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری حال و هوای عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۹۱/۰۰۰

دوست دارم تا آخرین باقیمانده ی جانم تو را عاشق کنم، زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده، زندگی من در نفس های بازدم تو جاری شده، زندگی من در همین از ت ...

سبد گل خاص


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری این عشق ماست


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۱۷/۰۰۰

ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دست در دست هم ن ...

مدل سبد گل خواستگاری

سبد گل خاص


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری لالاند


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۳۰/۰۰۰

قدم‌های من ناتوان در برف این دو و سه قدم، را باید بروم تا به تو برسم. خفته بودم که از کوچه صدایم کردی، مانده بودم در خانه بمانم یا به کوچه بیایم. نیست ...

سبد گل ویژه خواستگاری

سبد گل خاص

مدل سبد گل خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری داستان عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۷۴/۰۰۰

حقیقت دارد، تو را دوست دارم! در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی. من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران می‌خواستم، می‌خواهم. ت ...

سبد گل خاص
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری موج عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۴/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

سبد گل خاص

سبد گل ویژه خواستگاری

مدل سبد گل خواستگاری
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری ساعت عاشقی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۴۱/۰۰۰

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو. در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا اب ...

سبد گل ویژه خواستگاری
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری رویای من


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۱۰/۰۰۰

از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز. گهگاه آن را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر، مجالی ده! یکدیگر را می آزاریم بی آن که بخواهیم! شاید بهتر آن باشد که دست ...

مدل سبد گل خواستگاری

سبد گل ویژه خواستگاری


مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری آرامش من


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۳۰/۰۰۰

دلتنگی های آدمی را باد، ترانه ای می خواند. رؤیایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد و هر دانۀ برفی، به اشکی نریخته می ماند. سکوت، سرشار از سخنان ناگفته ...

سبد گل خاص

سبد گل ویژه خواستگاری

مدل سبد گل خواستگاری
مدل سبد گل خواستگاری

گل خواستگاری عشق آقای جنتلمن


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۸/۰۰۰

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات مان ببیند. گوشی، که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود. برای تو و خویش، روحی، ...

مدل سبد گل خواستگاری

سبد گل خاص

سبد گل ویژه خواستگاری