گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > سبد گل رز خواستگاری

|
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری ساتیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۶۰/۰۰۰

در افق، نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی آه برآن ایستاده ام دیگر باره آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس و بند. توا ...

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری رامش


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۶۸/۰۰۰

زندگی به امواج دریا ماننده است؛ چیزی به ساحل می‌بَرد و چیزی دیگر می‌شوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه‌ها را با خود می‌برد. اما تواند بود که تخته پار ...

گل رز خواستگاری

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری ژالین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۳۸/۰۰۰

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پا در گریز؛ اندک آرامشی در فاصله روزها؛ تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود؛ و فردا، به هیات امروز فراز آید. چه ...

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری ساز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۶۰/۰۰۰

ابرهای خزانی، در ذهن و روح من! ابرهای خزانی سنگین و پر سایه! خاطر، در آرامش است. اندیشۀ آدمیان را باز نتوان خواند، و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید. ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری در مسیر عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۴۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم: ای‌کاش برای تو پرتو آفتاب باشم، تا دست‌هایت را گرم کند؛ اشک‌هایت را بخشکاند؛ و خنده را به لبانت باز آرد. پرتو خورشیدی که اعماق تاریک ...

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مهر آنا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۸۰/۰۰۰

به بخت اگر باور داشته باشیم هم امروز یا هم امشب، آرامش فرا می‌رسد؛ تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگی‌مان در دست‌های ماست و ما تنها بار مسئولی ...

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مهرآوید


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۰/۰۰۰

اندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند. اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت می‌مانی از نیروی خویش؛ در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش، چه م ...

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مونیکا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۴۸/۰۰۰

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو. در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا اب ...

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری راز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۳۸/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیباسبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری غوغای عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۳۸/۰۰۰

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب. تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه، چه آتشها که در این ...

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری هدیه ی شاهزاده


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۰۸/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری گلشاد


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۰۲/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

گل رز خواستگاری

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری نگارین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۴/۰۰۰

عشق ما دهکده یی ست که هرگز به خواب نمی رود، نه به شبان و نه به روز، و جنبش و شور حیات، یک دم در آن فرو نمی نشیند. هنگام آن است که دندان های تو را در ب ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مستانه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۹۰/۰۰۰

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش‌تر از اینت ندانم. وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سینه‌سوزی ...

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری ملکه ی عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۳۰/۰۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

سبد گل رز خواستگاریگل رز خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مرا بپذیر


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۱۸/۰۰۰

حقیقت دارد، تو را دوست دارم! در این باران می‌خواستم تو در انتهای خیابان نشسته باشی. من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران می‌خواستم، می‌خواهم. ت ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل زیبا برای خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری مجنون تو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۳۰/۰۰۰

به دنبال لبخند ناب تو هستم، چنین عمرم را می گذرانم. مرا نه شکوه است و نه گلایه. قلبم اگر یاری کند برگ های زرد پاییزی را شماره می کنم که دارند از پاییز ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز خواستگاری
سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری بانوی زیبایی ها


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۹۰/۰۰۰

قدم‌های من ناتوان در برف این دو و سه قدم، را باید بروم تا به تو برسم. خفته بودم که از کوچه صدایم کردی، مانده بودم در خانه بمانم یا به کوچه بیایم. نیست ...

گل رز خواستگاریسبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری آغاز یک عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۹۶/۰۰۰

خدا هدیه ای به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت، باید آسمان را آذین می بست، ستاره ها را برق می انداخت، خدا لبخند زد. تنهایی فقط زیبنده خودش بود! آ ...

سبد گل رز خواستگاری

گل رز خواستگاری

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری دو احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۵۴/۰۰۰

من و تو یعنی ما! یعنی یک عهد، ماندن کنار هم تا آخرین نفسهایمان، من و تو یعنی همسفر! سفر بی پایان زندگی! من و تو یعنی هم نفس! زنده ماندن برای عطر نفسها ...

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری زیباترین عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۵۹/۰۰۰

به این فکرنکنید که چه روزهایی را از دست دادید! به این فکر کنید که چه روزهایی را نباید از دست داد! ارزش خوشبختی زمانی نمایان می شود که با داشته هایمان ...

گل رز زیبا


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری عشق و احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۴۳۵/۰۰۰

برای تو عشقم! برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست، برای تویی که قلبم منزلگه عشق توست، برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست، برای تویی که تما ...

گل رز زیبا

سبد گل زیبا برای خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری عطر احساس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۹۰/۰۰۰

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند. محکم ترین برهان عشق، اعتماد ...

گل رز خواستگاری

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز زیبا

سبد گل رز خواستگاری


سبد گل رز خواستگاری

گل خواستگاری راشین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۰۴/۰۰۰

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است. داستانی، راهی، بیراهه ئی. طرح افکندن این راز، راز من و راز تو، راز زندگی، پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است. بسیار وقت ها ...

سبد گل زیبا برای خواستگاری

گل رز زیبا
بیشتر ...