گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل خواستگاری

|
گل خواستگاری

گل خواستگاری ساتیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳/۸۰۰/۰۰۰

در افق، نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی آه برآن ایستاده ام دیگر باره آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس و بند. توا ...

: قیمت هر کیلو: ۳/۸۰۰/۰۰۰
سفارش گل خواستگاری

خرید گل خواستگاری

گل خواستگاری زیباگل خواستگاری شیک
بیشتر از ۴۰۰ هزار تومانسفیدصورتیگلبهی
گل خواستگاری

گل خواستگاری رامش


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۱۹۰/۰۰۰

زندگی به امواج دریا ماننده است؛ چیزی به ساحل می‌بَرد و چیزی دیگر می‌شوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه‌ها را با خود می‌برد. اما تواند بود که تخته پار ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۱۹۰/۰۰۰

سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانسفیدزرد
گل خواستگاری

گل خواستگاری ژالین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۳۲۰/۰۰۰

اندک آرامشی در واپسین ساعات روزی پا در گریز؛ اندک آرامشی در فاصله روزها؛ تا دیروز شکل گرفته به فراموشی سپرده نشود؛ و فردا، به هیات امروز فراز آید. چه ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۳۲۰/۰۰۰

گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانسفیدقرمز
گل خواستگاری

گل خواستگاری ناز خاتون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۰۰۰/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم زورقی باشم برای تو؛ تا بدان‌جا برمت که می‌خواهی. زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری. زورقی که هیچگاه واژگون نشود؛ به هر اندازه‌یی ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۰۰۰/۰۰۰
گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانسفیدنارنجیقرمز
ناموجود
گل خواستگاری

گل خواستگاری شهربانو


زمان تحویل : ۷۲ ساعت

قیمت : ۳۳۰/۰۰۰

: قیمت هر کیلو: ۳۳۰/۰۰۰
ناموجود
گل خواستگاری

گل خواستگاری شادگون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۳۰/۰۰۰

: قیمت هر کیلو: ۲۳۰/۰۰۰

خرید گل خواستگاری

گل خواستگاری زیبا

گل خواستگاری شیکسفارش گل خواستگاری
کمتر از ۵۰ هزار توماناز ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانبنفش
گل خواستگاری

گل خواستگاری ساز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۳۶۵/۰۰۰

ابرهای خزانی، در ذهن و روح من! ابرهای خزانی سنگین و پر سایه! خاطر، در آرامش است. اندیشۀ آدمیان را باز نتوان خواند، و مقاصد آدمیان را به چشم نتوان دید. ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۳۶۵/۰۰۰

گل خواستگاری زیبا


از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانبنفش
گل خواستگاری

گل خواستگاری در مسیر عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۹۶۵/۰۰۰

گاه آرزو می‌کنم: ای‌کاش برای تو پرتو آفتاب باشم، تا دست‌هایت را گرم کند؛ اشک‌هایت را بخشکاند؛ و خنده را به لبانت باز آرد. پرتو خورشیدی که اعماق تاریک ...

: قیمت هر کیلو: ۹۶۵/۰۰۰

گل خواستگاری زیبا

خرید گل خواستگاری

سفارش گل خواستگاری


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانقرمز
گل خواستگاری

گل خواستگاری عاشق شویم


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۲۵۵/۰۰۰

فسرده در دل بهاری گرم، در محیطی یخ‌زده، کلماتی خالی از عشق، نوازشی سرد. فسرده در دل تابستانی داغ، در تکراری غم‌انگیز، بی‌علاقگی، دلسردی مرگ زا. فسرده ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۲۵۵/۰۰۰
خرید گل خواستگاری

گل خواستگاری زیبا


از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانبنفش
گل خواستگاری

گل خواستگاری مهر آنا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۳۹۵/۰۰۰

به بخت اگر باور داشته باشیم هم امروز یا هم امشب، آرامش فرا می‌رسد؛ تو را و مرا. از این دم اگر لذت بریم، زندگی‌مان در دست‌های ماست و ما تنها بار مسئولی ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۳۹۵/۰۰۰
گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری

خرید گل خواستگاری

گل خواستگاری زیبا
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانصورتیقرمز
گل خواستگاری

گل خواستگاری مهرآوید


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۲۶۰/۰۰۰

اندیشه مکن که شانه‌هایت سنگین شوند. اندیشه مکن که از کشیدن بار دیگران ناتوانی. در شگفت می‌مانی از نیروی خویش؛ در شگفت می‌مانی که به‌رغم ضعف خویش، چه م ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۲۶۰/۰۰۰
گل خواستگاری

گل خواستگاری مهرپرور


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶/۴۶۰/۰۰۰

عشق، عشق می‌آفریند؛ عشق، زندگی می‌بخشد؛ زندگی، رنج به همراه دارد؛ رنج، دل‌شوره می‌آفریند؛ دل‌شوره، جرات می‌بخشد؛ جرات، اعتماد به همراه دارد؛ اعتماد، ا ...

: قیمت هر کیلو: ۶/۴۶۰/۰۰۰

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا

خرید گل خواستگاریسفارش گل خواستگاری
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانبنفشسفیدصورتیگلبهی
گل خواستگاری

گل خواستگاری مونیکا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۵۰۰/۰۰۰

با پای دل قدم زدن آن هم کنار تو، باشد که خستگی بشود شرمسار تو. در دفتر همیشه ی من ثبت می شود، این لحظه ها عزیزترین یادگار تو. تا دست هیچ کس نرسد تا اب ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۵۰۰/۰۰۰
گل خواستگاری

گل خواستگاری راز عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳/۳۳۵/۰۰۰

با ساعت دلم، وقتِ دقیق آمدن توست! من ایستاده ام، مانند تک درخت سر کوچه با شاخه هایی از آغوش، با برگ هایی از بوسه، با ساعت غرورم _ اما _ من ایستاده ام ...

: قیمت هر کیلو: ۳/۳۳۵/۰۰۰
سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا
بیشتر از ۴۰۰ هزار تومانبنفشسفیدگلبهیلیمویی
گل خواستگاری

گل خواستگاری غوغای عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۲۹۰/۰۰۰

تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب. تبی این گاه را چون کوه سنگین می کند آنگاه، چه آتشها که در این ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۲۹۰/۰۰۰

گل خواستگاری زیبا

گل خواستگاری شیک
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانسفیدلیمویی
گل خواستگاری

گل خواستگاری هدیه ی شاهزاده


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶/۸۶۰/۰۰۰

با همه ی بی سر و سامانی ام، باز به دنبال پریشانی ام. طاقت فرسودگی ام هیچ نیست، در پی ویران شدنی آنی ام. آمده ام بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه ی توفانی ...

: قیمت هر کیلو: ۶/۸۶۰/۰۰۰

گل خواستگاری زیبا

گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری


بیشتر از ۴۰۰ هزار تومانبنفشصورتیزردزرشکی
گل خواستگاری

گل خواستگاری گلشاد


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۹۰۵/۰۰۰

بوی تن ات مرا برمی‌گرداند به دوران پیش از خودم، پیش از آن که باشم. مگر پیش از تو سیب هم وجود داشت؟ به انگشت هایت بگو لب های مرا ببوسند. به انگشت هایت ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۹۰۵/۰۰۰
خرید گل خواستگاری

سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا


از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانصورتیزردقرمزرنگین کمانزرشکی
گل خواستگاری

گل خواستگاری نگارین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۴۰/۰۰۰

عشق ما دهکده یی ست که هرگز به خواب نمی رود، نه به شبان و نه به روز، و جنبش و شور حیات، یک دم در آن فرو نمی نشیند. هنگام آن است که دندان های تو را در ب ...

: قیمت هر کیلو: ۸۴۰/۰۰۰
خرید گل خواستگاری

گل خواستگاری زیبا

گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانصورتیزردآبیرنگین کمان
ناموجود
گل خواستگاری

گل خواستگاری ناز آفرین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲/۰۷۰/۰۰۰

: قیمت هر کیلو: ۲/۰۷۰/۰۰۰
گل خواستگاری زیبا

خرید گل خواستگاری

سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار توماننارنجیزردسبز
گل خواستگاری

گل خواستگاری مستانه


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۶۰۰/۰۰۰

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق، که نامی خوش‌تر از اینت ندانم. وگر – هر لحظه – رنگی تازه گیری، به غیر از زهر شیرینت نخوانم. تو زهری، زهر گرم سینه‌سوزی ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۶۰۰/۰۰۰

گل خواستگاری شیک

سفارش گل خواستگاری


از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماننارنجیقرمزرنگین کمانگلبهی
گل خواستگاری

گل خواستگاری کوی یار


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۱۰/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

: قیمت هر کیلو: ۶۱۰/۰۰۰

خرید گل خواستگاری

سفارش گل خواستگاری
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانسفیدنارنجی
گل خواستگاری

گل خواستگاری ملکه ی عشق


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲/۸۳۵/۰۰۰

صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت، بگو از من به دلدارم تو را من دوست میدارم. ولی افسوس و صد افسوس، ز ابر تیره برقی جست که قاصد را میان ره بسوزانید ...

: قیمت هر کیلو: ۲/۸۳۵/۰۰۰

سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا


از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانسفیدآبیسبزلیمویی
گل خواستگاری

گل خواستگاری دلیار


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۷۷۰/۰۰۰

هوا هوای بهار است و باده باده ی ناب، به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب. در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست، که خوش به جان هم افتاده اند آتش و آب. فرش ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۷۷۰/۰۰۰
سفارش گل خواستگاری

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا

خرید گل خواستگاری


از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانبنفشسفیدصورتی
گل خواستگاری

گل خواستگاری یار من


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۸۴۵/۰۰۰

هر روز می پرسی که : آیا دوستم داری؟ من جای پاسخ بر نگاهت خیره می مانم، تو در نگاه من چه می خوانی نمی دانم، اما به جای من تو پاسخ می دهی: آری، ما هر دو ...

: قیمت هر کیلو: ۱/۸۴۵/۰۰۰

گل خواستگاری شیک

گل خواستگاری زیبا
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانسفید
بیشتر ...