گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > تاج گل افتتاحیه

|
تاج گل افتتاحیه

تاج گل ژنِروسو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۳۴/۰۰۰

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط سالی؛ هم چنان که سکوت آفتاب، ظلمات است. اما “سکوت آدمی” ف ...

گل طبیعی


تاج گل افتتاحیه

تاج گل ژنورا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۵۰۴/۰۰۰

در این شبانگاهان یاس و ناامیدی به دنبال کورسوی زیبایی از روشنایی میگردم. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است ، تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی ...

تاج گل طبیعی

گل طبیعی

گل افتتاحیه

تاج گل افتتاحیه
تاج گل افتتاحیه

تاج گل کابالو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۹۵/۰۰۰

بودنت، زندگی را معنا می کند. لازم نیست کاری انجام دهی ای سرو روان من. همین که راه می روی، ساز می زنی، می گویی، می شنوی، می خندی، همین که دگمه هام را ب ...

تاج گل افتتاحیه

گل افتتاحیه


تاج گل افتتاحیه

تاج گل باتِریستا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲/۴۸۴/۰۰۰

وقتی تو نیستی، شادی کلام نامفهومی ست و "دوستت می دارم" رازی ست که در میان حنجره ام دق می کند و من چگونه بی تو نگیرد دلم، اینجا که ساعت و آیی ...

تاج گل افتتاحیه
تاج گل افتتاحیه

تاج گل آجِتیوو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۸۵/۰۰۰

احساس‌می‌کنم، در هر کنار و گوشه‌ ی این شوره‌زارِ یاس، چندین هزار جنگلِ شاداب ناگهان، می‌روید از زمین، آه ای یقین گم‌شده ، ای ماهی گریز، در برکه‌های آی ...

گل طبیعی


تاج گل افتتاحیه

تاج گل تامارا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۸/۰۰۰

برای زیستن دو قلب لازم است، قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بدارند، قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد، قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید، قلبی برای ...

گل افتتاحیه

تاج گل افتتاحیه

تاج گل طبیعی
تاج گل افتتاحیه

تاج گل سونیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۶۵/۰۰۰

اینجا و اکنون، در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام برای دیدن روی یار دیرینه به هنگامه ی اکنون و حالا. حال این دقایق من و تو میبایست تغییر کند تا به سوی ...

گل طبیعی


تاج گل افتتاحیه

تاج گل سابین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۰/۰۰۰

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط سالی؛ هم چنان که سکوت آفتاب، ظلمات است. اما “سکوت آدمی” ف ...

گل افتتاحیه

گل طبیعی

تاج گل طبیعی

تاج گل افتتاحیه


تاج گل افتتاحیه

تاج گل اولماز


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۲۲/۰۰۰

کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟ که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه، هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت. تهی است ...

تاج گل افتتاحیه