گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > عکس تاج گل 

|
عکس تاج گل 

حلقه گل طبیعی باویژان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۵۴/۰۰۰

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو، به سان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام ...

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل

تاج گل مناسب
عکس تاج گل 

حلقه گل طبیعی بانیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۰۶۸/۰۰۰

می دانی؟ حتی صدای قلبم هم نمی آمد انگار همه اش را برای نفس هات شمرده باشم حالا تمام شده بود. نه اینکه ترسیده باشم، نه! فقط می خواستم بگویم چرا نصف شب ...

تاج گل مناسب


عکس تاج گل 

حلقه گل طبیعی شاهوو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۳/۰۰۰

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است. داستانی، راهی، بیراهه ئی. طرح افکندن این راز، راز من و راز تو، راز زندگی، پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است. بسیار وقت ها ...

تاج گل مناسب

عکس تاج گل

تاج گل طبیعی
عکس تاج گل 

حلقه گل طبیعی روژینا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۴۰/۰۰۰

این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت. و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم و به تو. وفائی که مرا و تو را به سوی هدف، ...

تاج گل مناسب

تاج گل شیک

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل


عکس تاج گل 

تاج گل ژنوس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل، در تاریکی است، مثل بوی گل در تاریکی وسوسه انگیز است. بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است، مثل باد خنک تابستا ...

تاج گل طبیعی


عکس تاج گل 

تاج گل ژنِروسو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۳۴/۰۰۰

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط سالی؛ هم چنان که سکوت آفتاب، ظلمات است. اما “سکوت آدمی” ف ...

عکس تاج گل

تاج گل مناسبتاج گل شیک
عکس تاج گل 

تاج گل کالسینو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۶۸/۰۰۰

کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟ که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه، هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت. تهی است ...

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل

تاج گل مناسب

تاج گل شیک


عکس تاج گل 

تاج گل کالامیتی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۴۶/۰۰۰

محبوب من! بعد از تو گیجم، بی قرارم، خالی ام، منگم، بر داربستی از «چه خواهد شد» و «چه خواهم کرد» آونگم. سازی غریبم من که در هر پرده ام، هر زخمه بنوازد، ...

تاج گل شیک

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل
عکس تاج گل 

تاج گل باردولینو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۱/۰۰۰

با تو بودن خوب است، تو ظریفی مثل گلدوزی یک دختر عاشق که دل انگیزترین گلها را روی روبالشی عاشق خود میدوزد. کنون رؤیای ما باغی است، بن هر جاده اش میعادگ ...

تاج گل طبیعی

تاج گل شیک

تاج گل مناسب

عکس تاج گل


عکس تاج گل 

تاج گل آگاسیو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۸۵/۰۰۰

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم. هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری؟ قلب من و چشم تو می گوید به من: آری. نگاه ها چه ...

عکس تاج گلتاج گل مناسب

تاج گل شیک


عکس تاج گل 

تاج گل آرژنتو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۱۹/۰۰۰

گر لب ها دروغ می گویند، از دست های تو راستی هویداست و من از دست های توست که سخن می گویم. به تو سلام می کنم کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من ب ...

عکس تاج گل
عکس تاج گل 

تاج گل آنِمیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۲/۰۰۰

می دانی از وقتی چشمم در چشم ت افتاده همه جا بوی بهشت میدهد؟ همه جا شگفت انگیز شده است و بوی رازقی و اقاقی گرفته هوایی که در آن نفس میکشم. که هر دم و ب ...

عکس تاج گل


عکس تاج گل 

تاج گل آجِتیوو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۸۵/۰۰۰

احساس‌می‌کنم، در هر کنار و گوشه‌ ی این شوره‌زارِ یاس، چندین هزار جنگلِ شاداب ناگهان، می‌روید از زمین، آه ای یقین گم‌شده ، ای ماهی گریز، در برکه‌های آی ...

تاج گل شیک

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل

تاج گل مناسب
عکس تاج گل 

تاج گل تامارا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۸/۰۰۰

برای زیستن دو قلب لازم است، قلبی که دوست بدارد ، قلبی که دوستش بدارند، قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد، قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید، قلبی برای ...

تاج گل شیک

تاج گل مناسب


عکس تاج گل 

تاج گل سونیا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۶۵/۰۰۰

اینجا و اکنون، در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام برای دیدن روی یار دیرینه به هنگامه ی اکنون و حالا. حال این دقایق من و تو میبایست تغییر کند تا به سوی ...

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل
عکس تاج گل 

تاج گل سابین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۲۰/۰۰۰

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط سالی؛ هم چنان که سکوت آفتاب، ظلمات است. اما “سکوت آدمی” ف ...

تاج گل طبیعی
عکس تاج گل 

تاج گل سانلی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۸۸/۰۰۰

وقتی که می‌رفتی، بهار بود. تابستان که نیامدی؛ پاییز شد؛ پاییز که برنگشتی، پاییز ماند. زمستان که نیایی، پاییز می‌ماند. تو را به دل پاییزی ات ، فصلها را ...

تاج گل مناسب


عکس تاج گل 

تاج گل ناردانا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۵/۰۰۰

من آنچه را احساس باید کرد یا از نگاه دوست باید خواند هرگز نمی پرسم. هرگز نمی پرسم که : آیا دوستم داری ؟ قلب من و چشم تو می گوید به من : آری. نگاه ها چ ...

تاج گل مناسب


عکس تاج گل 

تاج گل لاچین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۴/۰۰۰

وقتی تو نیستی، شادی کلام نامفهومی ست و "دوستت می دارم" رازی ست که در میان حنجره ام دق می کند و من چگونه بی تو نگیرد دلم، اینجا که ساعت و آیی ...

تاج گل مناسب

تاج گل شیک

تاج گل طبیعی

عکس تاج گل
عکس تاج گل 

تاج گل اولکر


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۳/۰۰۰

محبوب من! بعد از تو گیجم، بی قرارم، خالی ام، منگم، بر داربستی از «چه خواهد شد» و «چه خواهم کرد» آونگم. سازی غریبم من که در هر پرده ام، هر زخمه بنوازد، ...

تاج گل طبیعیعکس تاج گل
عکس تاج گل 

تاج گل ترحیم راجعون


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۷۹۵/۰۰۰

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است، رفیقان را جدا کردن هنر نیست. رفیقان قلب انسانند خدایا، بدون قلب چگونه می توان زیست؟ آهی از سویدای جان برمیکشد انسان ب ...

عکس تاج گل

تاج گل مناسب

تاج گل شیک