گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل > گل تک شاخه

|
گل تک شاخه

گل میخک مینیاتوری بومی چین و ژاپن با ۲۰۰ گونه درختی و درختچه ای گیاهی همیشه سبز با رشدی کند و آهسته که معمولاً می‌تواند تا حدود ۴ متر رشد کند. در سراس ...

شاخه گل زیباخرید گل شاخه ای
گل تک شاخه

گل میخک مینیاتوری بومی چین و ژاپن با ۲۰۰ گونه درختی و درختچه ای گیاهی همیشه سبز با رشدی کند و آهسته که معمولاً می‌تواند تا حدود ۴ متر رشد کند. البته ا ...

خرید اینترنتی گل تک شاخه
گل تک شاخه

گل میخک مینیاتوری بومی چین و ژاپن با ۲۰۰ گونه درختی و درختچه ای گیاهی همیشه سبز با رشدی کند و آهسته که معمولاً می‌تواند تا حدود ۴ متر رشد کند. امروزه ...

شاخه گل طبیعی


گل تک شاخه

گل میمونی سن خوزه


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل میمونی گونه گیاهی چندساله گلدار از جنس Antirrhinum در خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) بومی منطقه مدیترانه است، از شمال آفریقا در مراکش تا اروپا به ...

خرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل

شاخه گل طبیعیخرید گل شاخه ای
گل تک شاخه

گل میمونی کادوس


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل میمون یا گل میمونی با نام علمی Antirrhinum majus گونه‌ای گل زینتی است که در باغبانی بسیار معمول است و در فصل تابستان با گلهای رنگارنگ و مخملی خود ج ...

خرید گل شاخه ای

شاخه گل زیبا


گل تک شاخه

گل میمونی مونیکا


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل میمون یا گل میمونی با نام علمی Antirrhinum majus گونه‌ای گل زینتی است که در باغبانی بسیار معمول است و در فصل تابستان با گلهای رنگارنگ و مخملی خود ج ...

خرید گل شاخه ای

شاخه گل طبیعی

شاخه گل


گل تک شاخه

گل میمونی موریس


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل میمون یا گل میمونی با نام علمی Antirrhinum majus گونه‌ای گل زینتی است که در باغبانی بسیار معمول است و در فصل تابستان با گلهای رنگارنگ و مخملی خود ج ...

شاخه گلخرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل زیبا

خرید گل شاخه ایشاخه گل طبیعی
گل تک شاخه

گل میمونی میشل


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل میمونی گونه گیاهی چندساله گلدار از جنس Antirrhinum در خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) بومی منطقه مدیترانه است، از شمال آفریقا در مراکش تا اروپا به ...

خرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل زیباخرید گل شاخه ای
گل تک شاخه

گل لیاتریس دونارو


قیمت : ۵/۰۰۰

لیاتریس گیاهی ست دائمی، عمودی یا راست قامت از خانواده Asteraceae و بومی شمال آمریکا که ارتفاع آن از ۴۵ تا ۷۰ سانتیمتر است . لیاتریس در محیط نیمه سایه ...

خرید گل شاخه ای

شاخه گل زیبا


گل تک شاخه

گل کالانکوئه نوژان


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل

شاخه گل طبیعی

خرید گل شاخه ای
گل تک شاخه

گل کالانکوئه دانژه


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل زیبا

خرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل


گل تک شاخه

گل کالانکوئه شانار


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل

شاخه گل طبیعی

خرید گل شاخه ای

شاخه گل زیبا

خرید اینترنتی گل تک شاخه
گل تک شاخه

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل

شاخه گل طبیعی

خرید گل شاخه ای


گل تک شاخه

گل کالانکوئه جیانلو


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل زیبا
گل تک شاخه

گل کالانکوئه ساردین


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

شاخه گل زیباخرید گل شاخه ای

شاخه گل طبیعی

شاخه گل

خرید اینترنتی گل تک شاخه


گل تک شاخه

گل کالانکوئه سانیل


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. این گیاه دارای گلهای ریز با گلبرگهای چهار تایی می باشد که اخیرا به صورت پرپر اصلاح شده است ...

خرید گل شاخه ای


گل تک شاخه

گل کالانکوئه راشان


قیمت : ۱۰/۰۰۰

کالانکوئه (Kalanchoe) نام یک سرده از تیره گل‌نازیان است. گل های کالانکوئه به رنگهای قرمز ، صورتی ، نارنجی ، زرد و سفید وجود دارد. گلدهی کالانکوئه بعد ...

شاخه گل طبیعی

شاخه گل

خرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل زیبا


ناموجود
گل تک شاخه

گل نسرین وایگِل


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل نسرین (آماریلیس) گیاهی گلدار و پیاز دار است و گلهای زیبای آن به خصوص در طی روز های نوروز از جمله اصلی ترین دلیل نگهداری و پرورش این گیاه می باشد وا ...

شاخه گل

شاخه گل طبیعی
ناموجود
گل تک شاخه

گل نسرین آگودا


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل نسرین (آماریلیس) گیاهی گلدار و پیاز دار است و گلهای زیبای آن به خصوص در طی روز های نوروز از جمله اصلی ترین دلیل نگهداری و پرورش این گیاه می باشد وا ...

شاخه گل طبیعی

شاخه گل
ناموجود
گل تک شاخه

گل نسرین ژیرونا


قیمت : ۱۰/۰۰۰

گل نسرین (آماریلیس) گیاهی گلدار و پیاز دار است و گلهای زیبای آن به خصوص در طی روز های نوروز از جمله اصلی ترین دلیل نگهداری و پرورش این گیاه می باشد وا ...

شاخه گل طبیعی

خرید گل شاخه ای

شاخه گل زیبا

خرید اینترنتی گل تک شاخه


گل تک شاخه

گل آلیوم تینوس


قیمت : ۵/۰۰۰

گل آلیوم جزو گیاهان گلدار تک لپه و مانند گیاهان پیاز، سیر، موسیر، تره فرنگی، تره فرنگی و... است. نام عمومی آن به علت عصاره سیر و بوی سیر کلمه لاتین سی ...

شاخه گل طبیعیشاخه گلخرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل زیبا

خرید گل شاخه ای


ناموجود
گل تک شاخه

گل آلاله سایانوس


قیمت : ۷/۰۰۰

خرید گل شاخه ای
ناموجود
گل تک شاخه

گل آلاله پایانو


قیمت : ۷/۰۰۰

خرید گل شاخه ای

شاخه گل طبیعی

شاخه گل

خرید اینترنتی گل تک شاخه

شاخه گل زیبا


ناموجود
گل تک شاخه

گل آلاله گلدیس


قیمت : ۷/۰۰۰

شاخه گلشاخه گل طبیعی

خرید گل شاخه ای

شاخه گل زیبا


بیشتر ...