گل فروشی آنلاین - خرید گل در اصفهان - گل آنلاین | گل آف (Goloff)
گل آف

گل فروشی آنلاین اصفهان

گل آف
سفارش
علاقه مندیها

گل آف > گل > تاج گل

|
تاج گل

حلقه گل طبیعی آلان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۰/۰۰۰

تنها آن‌که بزرگ‌ترین جا را به خود اختصاص نمی‌دهد، از شادی لبخند بهره می‌تواند داشت. آن‌که جای کافی برای دیگران دارد؛ صمیمانه‌تر می‌تواند با دیگران بخن ...

گل فروشی آنلاین


تاج گل

حلقه گل طبیعی ریژوان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

زندگی به امواج دریا ماننده است؛ چیزی به ساحل می‌بَرد و چیزی دیگر می‌شوید. چون به سرکشی افتد، انبوه ماسه‌ها را با خود می‌برد. اما تواند بود که تخته پار ...

خرید اینترنتی تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

سفارش تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی شاکو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

کسی می گوید: آری! به تولد من، به زندگیم، به بودنم، ضعفم، ناتوانیم، مرگم. کسی می گوید: آری! به من، به تو، و از انتظار طولانی ی شنیدن پاسخ من، شنیدن پاس ...

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل

سفارش تاج گلمدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی کاردو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

از تنهایی مگریز، به تنهایی مگریز. گهگاه آن را بجوی و تحمل کن و به آرامش خاطر، مجالی ده! یکدیگر را می آزاریم بی آن که بخواهیم! شاید بهتر آن باشد که دست ...

سفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی سایدا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

در افق، نقطه های سیاه کوچکی می رقصد و زمینی آه برآن ایستاده ام دیگر باره آرام یافته است. پنداری رویایی بود آن همه، رؤیای آزادی یا احساس حبس و بند. توا ...

سفارش تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی ووریا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۰۰/۰۰۰

بی اعتمادی، دری است. خودستائی و بیم، چفت و بست غرور است. و تهیدستی، دیوار است و لولاست. زندانی را که در آن محبوس رای خویش ایم . دلتنگی مان را برای آزا ...

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل

سفارش تاج گلمدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

تاج گل صلیبی پرژین


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۵/۰۰۰

مرغ دلم پر میکشد اندر هوای دیدنت، آرام جان باز آ که من مشتاق آن خندیدن ات. به ماتم مانده ام با صد هزاران آرزو،آغوش بازم مضطرب در حسرت بوییدن ات. به ظا ...

گل فروشی آنلاین
تاج گل

تاج گل صلیبی آرنیس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

ای سفر کرده تو دانی که به یادت هستیم، ای گل پرپر ما چشم براهت هستیم. تو سفر کرده ای و آسوده شدی از دوران، ما ماتم زده چشم براهت هستیم. گفتمش نقاش را ...

سفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل
تاج گل

حلقه گل طبیعی شاهوو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۸۳/۰۰۰

در وجود هر کس رازی بزرگ نهان است. داستانی، راهی، بیراهه ئی. طرح افکندن این راز، راز من و راز تو، راز زندگی، پاداش بزرگ تلاشی پر حاصل است. بسیار وقت ها ...

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی روژینا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۵۴۰/۰۰۰

این همه پیچ، این همه گذر، این همه چراغ، این همه علامت. و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم، هدفم و به تو. وفائی که مرا و تو را به سوی هدف، ...

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی دیاکو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۰۰/۰۰۰

می خواهم آب شوم در گستره افق! آنجا که دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود. می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته، یکی شوم. حس می کنم و می دانم، دست م ...

مدل تاج گل طبیعی

سفارش تاج گل

خرید تاج گل

گل فروشی آنلاین

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی بریوان


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۵۰/۰۰۰

دلتنگی های آدمی را باد، ترانه ای می خواند. رؤیایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد و هر دانۀ برفی، به اشکی نریخته می ماند. سکوت، سرشار از سخنان ناگفته ...

سفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل


تاج گل

حلقه گل طبیعی ساتل


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

برای تو و خویش چشمانی آرزو می کنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات مان ببیند. گوشی، که صداها و شناسه ها را در بیهوشی مان بشنود. برای تو و خویش، روحی، ...

مدل تاج گل طبیعیخرید اینترنتی تاج گلگل فروشی آنلاین
تاج گل

تاج گل ژنوس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۵۰/۰۰۰

با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل، در تاریکی است، مثل بوی گل در تاریکی وسوسه انگیز است. بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است، مثل باد خنک تابستا ...

خرید تاج گل


تاج گل

تاج گل ژنِروسو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۳۴/۰۰۰

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط سالی؛ هم چنان که سکوت آفتاب، ظلمات است. اما “سکوت آدمی” ف ...

خرید تاج گل

گل فروشی آنلاین


تاج گل

تاج گل ژنورا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱/۵۰۴/۰۰۰

در این شبانگاهان یاس و ناامیدی به دنبال کورسوی زیبایی از روشنایی میگردم. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است ، تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی ...

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل

سفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی


تاج گل

تاج گل دِستینی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۴۶/۰۰۰

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست: قاصدی که زندگی را خبر می دهد. و در سکوت ات همه ی صداها: فریادی که بودن را تجربه می کند. کیستی که من این گونه به اعتماد ...

خرید تاج گلسفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل
تاج گل

تاج گل کانیبال


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۶۴۶/۰۰۰

همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وا می نهم به اشک و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. هنگام وصل ماس ...

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گل

سفارش تاج گل


تاج گل

تاج گل کالسینو


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۴۶۸/۰۰۰

کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟ که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت. به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه، هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت. تهی است ...

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین


تاج گل

تاج گل کالامیتی


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۴۶/۰۰۰

محبوب من! بعد از تو گیجم، بی قرارم، خالی ام، منگم، بر داربستی از «چه خواهد شد» و «چه خواهم کرد» آونگم. سازی غریبم من که در هر پرده ام، هر زخمه بنوازد، ...

مدل تاج گل طبیعی

سفارش تاج گل

خرید تاج گل


تاج گل

تاج گل کالامیتوس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۲۰/۰۰۰

اگر باشی، محبت روزگاری تازه خواهد یافت، زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت. دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی، دوباره چون گذشته نوبهاری تا ...

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل

گل فروشی آنلاین
تاج گل

تاج گل کاژول


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۲۰۰/۰۰۰

وقتی تو نیستی، شادی کلام نامفهومی ست و "دوستت می دارم" رازی ست که در میان حنجره ام دق می کند و من چگونه بی تو نگیرد دلم، اینجا که ساعت و آیی ...

خرید تاج گل

سفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

تاج گل کادِرا


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۳۶۰/۰۰۰

با تو بودن خوب است، تو ظریفی مثل گلدوزی یک دختر عاشق که دل انگیزترین گلها را روی روبالشی عاشق خود میدوزد. کنون رؤیای ما باغی است، بن هر جاده اش میعادگ ...

خرید تاج گلسفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل


تاج گل

تاج گل کادِنس


زمان تحویل : امروز

قیمت : ۱۷۴/۰۰۰

با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل، در تاریکی است، مثل بوی گل در تاریکی وسوسه انگیز است. بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است، مثل باد خنک تابستا ...

گل فروشی آنلاین

خرید تاج گلسفارش تاج گل

مدل تاج گل طبیعی

خرید اینترنتی تاج گل


بیشتر ...